AV-ARKIN KAPINAA

41 min | Eng / Ei dialogia |

AV-arkin tämän vuoden lyhytelokuvapäivän paketti tarjoaa kapinaa kaamoksen keskelle! Teokset käsittelevät rohkeaa rivistä poikkeamista, ohjelmoinnin hämmentämistä ja ennaltamäärätyn tarinan päreiksi pistämistä.

Näytöksen avaa sata vuotta sitten syntyneen suomalaisen kokeellisen elokuvan pioneerin Eino Ruutsalon Hyppy (1965), jossa mielikuvitus rikkoo rutiinit. Hinni Huttusen SLEEVELESS / FEARLESS (2015) haistattaa pitkät kapealle kehoihanteelle. Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimosen Reflector of Living Will (2018) kysyy, mitä tapahtuisi, jos vammaiset saisivat itse ohjelmoida hoivarobottinsa parhain päin. Ninni Korkalon Black, Red, White Diaries (2018) on video, jossa kaksi Lumikkia kyseenalaistaa tutun sadun kaavamaisuudet.

Anssi Kasitonnin klassikossa Masa (2009) lemmikkimarsu kaipaa vapauteen keinolla millä hyvänsä. Risto-Pekka Blomin Pysäyttäjä (2018) on vähäeleinen toisinto ikonisesta hetkestä, jona yksi jalankulkija sai tankit pysähtymään Tiananmenin aukiolla 1989.

AV-ARKKI: REVOLT

41 min | Eng / No dialogue |

AV-arkki’s short film package for this year’s Short Film Day evokes upheaval in the endless winter night. The films depict standout dissidence, disruption of programming and obliteration of the predetermined storyline.

This year marks the centenary of the birth of Finnish experimental film pioneer Eino Ruutsalo, and opening the screening is his film The Jump (1965), in which imagination disrupts everyday routines. Hinni Huttunen’s SLEEVELESS / FEARLESS (2015) flips the finger to narrow minded body ideals. Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen’s Reflector of Living Will (2018) asks what would happen if the disabled were given the chance to program their care robots themselves. In Ninni Korkalo’s Black, Red, White Diaries (2018), two Snow Whites challenge the rigid formulas of the well known fairytale.

In Anssi Kasitonni’s classic film Masa (2009), a pet guinea pig longs for freedom by any means possible. Risto-Pekka Blom’s Interceptor (2018) is a subdued reenactment of an iconic moment where one pedestrian stopped the tanks in Tiananmen Square.

Hyppy

Suomi | 1965 | Kokeellinen, fiktio | 5 min | Ohjaaja: Eino Ruutsalo | Ei dialogia |

Puristettuna mekanismien otteeseen suorittaa pieni mies taukoamatta monotonisia liikesarjoja. Maailma on tyhjä inhimillisyydestä ja lämmöstä. Tarkastaessaan huopatossuja alkaa miehen alitajunta kapinoida, visuaalinen maailma avautuu. Näkymien sisäistä suhdetta on vaikea tarkoin määritellä: pakoa mekanisoitumisesta tai arpia ihmisyyden omassatunnossa. Normaalit filmilliset jaksot toimivat preparoitua, jälkikäsiteltyjä jaksoja yhdistävänä runkona.

The Jump

Finland | 1965 | Experimental, fiction | 5 min | Director: Eino Ruutsalo | No dialogue |

Clutched in the grasp of mechanization, a little man incessantly performs monotonous series of movements. The world is a void of humanity and warmth. While examining his felt boots his subconscious begins to revolt and a visual world opens up. The inner relations of the visions cannot be defined exactly: it is either an escape from the mechanization of life or permanent scars in the conscience of humanity.

Sleeveless / Fearless

Suomi | 2015 | Kokeellinen, dokumentti | 3 min | Ohjaaja: Hinni Huttunen | Ei dialogia |

Lihavuus on yksi leimaavimmista ruumiillista ominaisuuksista. Teos tutkii normeja, jotka määrittävät stereotyyppisiä ajatuksia kauneudesta. Videolla käsivarsien liha liikkuu hidastetusti edestakaisin liikkeen mukana.

Sleeveless / Fearless

Finland | 2015 | Experimental, dokumentary | 3 min | Director: Hinni Huttunen | No dialogue |

Fatness is one of the most stigmatized physical features. The video studies the norms defining the stereotypical ideas of beauty. The video portrays how the flesh on the arms is moving slowly back and forth with movement.

Reflector of Living Will

Suomi | 2018 | Kokeellinen, fiktio | 9 min | Ohjaaja: Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen | Eng | Suositusikäraja S

Elokuva kertoo reumaa sairastavasta Mariasta, joka ei pidä uuden hoivarobotin kuntouttavasta työotteesta. Eräänä yönä Maria ohjelmoi robotin uudelleen täyttämään omia toiveitaan. Robotista tulee hänen hoivatestamenttinsa ja puolustaja avustajien väkivaltaista käytöstä vastaan.

Reflector of Living Will

Finland | 2018 | Experimental, fiction | 9 min | Director: Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen | Eng | Recommended Age Limit S

Film tells about Maria, living with arthritis. She doesn’t like the rehabilitative attitude of her new care robot. One night Maria re-programs the robot to fulfill her true needs. The robot becomes her living will and protector against the violent behavior of personal assistants.

Black, Red, White Diaries

Suomi | 2018 | Kokeellinen, dokumentti | 10 min | Ohjaaja: Ninni Korkalo | Eng | Suositusikäraja S

Toisella hiukset mustat kuin eebenpuu, toisella iho valkea kuin lumi. Videoteos kulttuurien välisistä kokemuksista, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, mustasta ja valkoisesta. Kuinka Lumikit voivat uudelleen kirjoittaa ja sekoittaa sekopäisen tarinan?

Black, Red, White Diaries

Finland | 2018 | Experimental, dokumentary | 10 min | Director: Ninni Korkalo | Eng | Recommended Age Limit S

One has hair black as ebony tree, other skin white as snow. Video art piece about Cross-generational experiences, gender, sexuality, black and white. How can Snow Whites rewrite, reinterpret and mess -up the messed up story.

Masa

Suomi | 2009 | Animaatio | 11 min | Ohjaaja: Anssi Kasitonni | Ei dialogia | Suositusikäraja S

Omassa pesässään teknisesti yllättävän edistynyt ja luova marsu pohjustaa monipolvisia pakosuunnitelmia, jotka aina kohtaavat marsun omistajan rakkaudellisen huolenpidon aukottoman muurin. Elokuva sisältää mmuun muassa sähköisiä erikoisvimpaimia, bodausta, Steve Mcqueenin ja yllättävän pitkiä marsunkielisiä monologeja.

Masa

Finland | 2009 | Animation | 11 min | Director: Anssi Kasitonni | No dialogue | Recommended Age Limit S

In his nest, a technologically surprisingly advanced and creative guinea pig plots his getaway plans, which always run into the impenetrable wall of his owner’s love. This movie features electric gadgets, bodybuilding, Steve McQueen and surprisingly long monologues spoken in guinea pig language.

Pysäyttäjä

Suomi | 2018 | Kokeellinen, fiktio | 5 min | Ohjaaja: Risto-Pekka Blom | Ei dialogia |

Tuntematon henkilö pysäytti panssarivaunujen kolonnan vuonna 1989 Tiananmenin aukiolla Pekingissä, Kiinassa. Armeija oli edellisenä päivänä hajottanut opiskelijoiden protestista alkaneen mielenosoituksen verisesti. Demokratioissa väkivaltaisen voimankäytön tilalla on rakenteellinen väkivalta, jossa valtaa käyttää omia etujaan ajava talouseliitti. Poliittisen järjestelmän tehtävänä on varmistaa näiden valtarakenteiden toimivuus.

Interceptor

Finland | 2018 | Experimental, fiction | 5 min | Director: Risto-Pekka Blom | No dialogue |

In 1989, an unknown person halted the column of armored troops at Tiananmen Square in Beijing, China. On the previous day, a demonstration that originated as a student protest, was violently suppressed by the army. In democracies, the use of brutal force has been replaced by structural violence, where the power is centered around a small economical elite pursuing their own interests. The main purpose of the political system is to maintain these power structures.